SİU 2021
SİU 2021

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderim Kuralları

SIU 2021 Kurultayı'nda bildiriler çift taraflı gizlilik ilkesiyle değerlendirilecektir ve bildirilerin anonim gönderilmesine ilişkin kurallar uygulanacaktır. Bildiri gönderen tüm yazarlar aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır.

  1. Tüm bildiri gönderimleri elektronik olarak konferans bildiri gönderim sitesi üzerinden yapılacaktır. Bildiri gönderim sistemi için tıklayınız.
  2. Bildiri gönderimi için son tarih 10 Mart 2021'dir.
  3. Kabul edilen tüm bildiriler IEEE Xplore veritabanında yer alacaktır.
  4. Gönderilen bildirilere ait yazar bilgileri, bildiri hakemleri tarafından bilinemeyecek; aynı şekilde bildiri hakem bilgileri, bildiri yazarları tarafından bilinemeyecektir. Bu sebeple gönderilecek bildiriler anonim halde hazırlanmalıdır. Anonim halde olmayan bildiriler (içerisinde yazarın kimliğini açığa çıkarıcı bilgi barındıran bildiriler) reddedilecektir. Anonim bildiri gönderim şablonları BİLDİRİ FORMATI sayfasında bulunabilir.
  5. Yazarlar, önceki çalışmalarına atıf yaparken, "daha önce geliştirdiğimiz gibi... [3]", vb. biçimindeki ifadeler yerine, "... daha önce geliştirilmiştir [3].", biçiminde ifadeler kullanmalıdır. Kaynakça bölümünde ilgili kaynak:
    "[3] Ayrıntılar, çift-taraflı gizlilik ilkesi kapsamında gizlenmiştir." biçiminde sunulmalıdır.
  6. Ayrıca bildiri gönderiminde BİLDİRİ FORMATI sayfasında bulunan format ve içerik kurallarına uyulması gerekmektedir.
  7. Bildiri değerlendirme süresince (28 Şubat- 12 Nisan 2021), bildiri içeriğine büyük ölçüde benzeyen başka bir metin herhangi bir diğer konferans veya çalıştaya gönderilmemeli veya gönderilmiş olmamalıdır.