SİU 2021
SİU 2021

SİU 2021 ÖDÜLLERİ

IEEE Haberleşme Topluluğu Türkiye Kolu Ödülleri

 1. 1005 - Mahremiyet Analizi için Ters Doküman Frekansı Tabanlı Hassaslık Skoru
  Önder Çoban1, Ali İnan2, Selma Ayşe Özel1
  (1) Cukurova Üniversitesi Adana-Turkey
  (2) Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Adana-Turkey
 2. 1226 - Genişletilmiş Tam Gelişmiş Dörtlü Uzaysal Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu
  Yasin Celik1, Sultan Çolak Aldırmaz2
  (1) Aksaray Üniversitesi Aksaray-Turkey
  (2) Kocaeli Üniversitesi Kocaeli-Turkey
 3. 1248 - Milimetre Dalgalı Masif MIMO Kanal Tahmininde OMP ve SD Algoritmalarını Birlikte Kullanma
  Mehmet Ali Aygül1, Mahmoud Nazzal2, Hüseyin Arslan3
  (1) Tübitak Bilgem İstanbul-Turkey
  (2) İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul-Turkey
  (3) University Of South Florida Florida-United States

IEEE Sinyal İşleme Topluluğu Türkiye Kolu Ödülleri

 1. 1273 - Manyetik Parçacık Görüntülemede Ölçüm Verileri ile Ters Radon Dönüşümü Tabanlı Geriçatım
  Berkan Kılıç1, Damla Alptekin Soydan1, Alper Güngör1, Can Barış Top1
  (1) Aselsan Ankara-Turkey
 2. 1245 - Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Gösterilimi ile Hiperspektral Görüntülerde Gürültü Giderimi
  Evrim Korkmaz Özay1, Burcu Tunga2
  (1) Beykent Üniversitesi İstanbul-Turkey
  (2) İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul-Turkey
 3. 1055 - Engel Arkası Hedef Görüntülemede Negatif Olmayan Matris Ayrışımı ile Engel Etkisinin Kaldırılması
  Deniz Kumlu1, Işın Erer1, Selçuk Paker1
  (1) İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul-Turkey

ALPER ATALAY Ödülleri

 1. 1281 - Kovaryans Özniteliklerinin Özbağlanımsal Modellenmesi ile Video Anomali Sezimi
  Ali Enver Bilecen1, Alp Özalp1, Muhammet Sami Yavuz1, Hüseyin Özkan1
  (1) Sabancı Üniversitesi İstanbul-Turkey
 2. 1141 - Plazma Tedavisi Temelli Yeni Bir Optimizasyon Algoritması
  Selçuk Aslan1, Sercan Demirci2
  (1) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir-Turkey
  (2) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun-Turkey
 3. 1086 - EncU-Net: Dermoskopik Görüntü Bölütlemesi için Modifiye edilmiş U-Net
  Saadet Aytaç Arpacı1, Songül Varlı1
  (1) Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul-Turkey